Ty, światłość dnia

1. Ty, światłość dnia                       E  H

wszedłeś w moje ciemności,         A

dałeś mi wzrok, abym mógł           E  H  A

widzieć Twą Twarz                          E  H

i Spojrzenie Miłości,                       A

w którym roztapiasz mój strach   E  H  A

 

Ref. Jestem tu, by wielbić,                      E

by oddawać chwałę,                                H

jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.        cis A

Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,     E  H

ponad wszystko cenny dla mnie jest.   cis A

 

2. Ty czasów Król,

wywyższony na wieki,

jaśnieje w Niebie Twój Tron

Zszedłeś na Ziemię,

by stać się Człowiekiem,

by rajem stał się mój dom

Ref.

I niczym nie odpłacę się                    H E A

Za miłość Twą i za Twój Krzyż! (x4) H E A

Wezwij Imię Twojego Pana          E H cis A

I On zbawi Cię! (x4)                      E H cis A

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH

10 lipca 2023