Raduje się dusza ma

Raduje się dusza ma                   e

wielbi Pana swego  

Będę Ci śpiewał z całej siły         H

Sławić Cię będę za Twe dzieła    e

Będę Ci śpiewał z całej siły         H

 

Błogosławić będę Twoje imię     G

Jest miłosierny Pan zastępów   D

Moc Jego ramienia                    e

nad swym ludem

Pan mój zbawca!                        H

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH

10 lipca 2023