Powietrze już drga

1. Ruszamy w drogę, jeden łączy nas cel fis gis

We wspólnej wędrówce spotkaliśmy się  A H cis H

Jak Maryja chcemy przyjąć Twój plan      fis E

To my Twoi słudzy wołamy co dnia          fis gis A H

Ojcze nasz, Panie nasz                              cis  Cis7+

Niech dziś wola Twa wypełni się w nas   fis gis A H

Chcemy jak Matka Twa                              cis  Cis7+

Otwierać swe serca na łaski tej dar          fis gis A H

 

Ref. Wszyscy słyszą nasz radosny głos E H

Podnosimy swe ręce,                                A H

powietrze już drga                                     A H

Jezus żyje, nie zostawi nas                      E gis

Już teraz na miłość jest czas                   cis H A 

 

2. Ty, co ciągle poszukujesz swych dróg

Posłuchaj uważnie, co mówi Ci Bóg

Spróbuj z nami podnieść w górę swój wzrok

Gdy tracisz nadzieję, bo zgubiłeś gdzieś

uśmiech Twój, miłość Twą

Odzyskasz je znów, zaufaj bo On

dobrze zna serca głos

I ruszaj bez strachu, zrób pierwszy krok!

 

3. To Maryja pierwsza znała ten dar

Miłości bez końca, co zawsze już trwa

Zaufała, nauczyła nas jak

Przyjmować do serca Jezusa, gdy On

Daje nam Ciało Swe

Ja przyjąć Go chcę, podnoszę swój głos,

Wołam On Panem mym

Ja ufam Jemu, a On ufa mi!

 

4. Nie zwątpiła w obietnicę Twą

Maryja, tak młoda, nie bała się wstać

I z pośpiechem wyruszyć na górski szlak

Jej krewna Elżbieta witała ją tak:

„Raduj się, chwała Ci,

Bo owoc Twej wiary, Syn Jezus, nasz Pan”

I ja też słyszeć chcę:

„Twa wiara wystarczy, nie lękaj się!"

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH

10 lipca 2023