09 lipca 2023

Piątek, 8 września, kompleta

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.


     W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
     Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


HYMN

1  Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,

Rozpraszasz nocne ciemności,

W Tobie początek jest światła

I nim obdarzasz wybranych.

2  Teraz więc Ciebie prosimy,

Byś strzegł nas w mrocznych godzinach,

W swoim pokoju zachował

I przyniósł ulgę znużonym.

3  Kiedy już sen nas ogarnie,

Niech serce czuwa przy Tobie;

Tych, którzy Ciebie miłują,

Osłaniaj swoją prawicą.

4 Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże,

I wrogie oddal zasadzki,

Kieruj Twoimi wiernymi,

Boś własną Krwią ich odkupił.

5  Chryste, łagodny nasz Królu,

Niech Ciebie z Ojcem i Duchem

Wszystko, co żyje, wysławia

Przez całą wieczność bez końca. Amen.

 

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, * we dnie i w nocy.

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *

żalę się przed Tobą w nocy.

     Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *

     nakłoń ucha na moje wołanie.

Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *

a życie moje zbliża się do Otchłani.

     Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *

     stałem się jak mąż pozbawiony siły.

Między zmarłymi jest moje posłanie, *

tak jak poległych, którzy leżą w grobach,

     O których Ty już więcej nie pamiętasz, *

     nad którymi nie roztaczasz już opieki.

Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *

w mrok i przepaść.

     Twój gniew mnie przygniata, *

     spiętrzyły się nade mną jego fale.

Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †

wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *

znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.

     Moje oczy słabną w nieszczęściu, †

     każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *

     ręce do Ciebie wyciągam.

Czy uczynisz cud dla umarłych? *

Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?

     Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *

     a wierność Twoją w miejscu zagłady?

Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *

a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?

     A ja wołam do Ciebie, Panie, *

     niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.

Czemu odrzucasz mnie, Panie, *

i ukrywasz swoje oblicze przede mną?

     Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *

     dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.

Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *

i złamały mnie Twoje groźby.

     Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *

     i topią mnie w jednym momencie.

Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *

tylko ciemności mieszkają ze mną.

     Chwała Ojcu i Synowi, *

     i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / we dnie i w nocy.

 


CZYTANIE (Jr 14,9)

Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.


RESPONSORIUM KRÓTKIE

K.   W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.

     W.  W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.

K.   Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.

     W.  Powierzam ducha mojego.

K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

     W.  W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.


Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *

według słowa Twojego,

     Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *

     któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

Światło na oświecenie pogan *

i chwałę ludu Twego, Izraela.

     Chwała Ojcu i Synowi, *

     i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.


MODLITWA

Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, † pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, * abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W. Amen.

 

Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!

U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja!

Ziści nam, spuści nam. Kyrie elejson.

Twego dziela Chrzciciela, bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy,

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrie elejson.

 

 

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH