Oto ja, Adonai

1. Przytuliłeś mnie w Namiocie Spotkania,   h

Uzbroiłeś miłością me serce,                       fis  E

Objawiłeś tablice wzrastania,                       h  E

Wyznaczyłeś wędrówkę i miejsce.              G  Fis

 

Ref. Oto Ja, Adonai!                                    h A D

Posyłam Anioła przed tobą,                       e D A D

Oto Ja, Adonai!                                            h A D

Posyłam Anioła na młodość.                     G Fis (h)

 

2. Ukazałeś swą potęgę i mądrość 

Zanurzyłeś w bezkresnej dobroci

Uleczyłeś przewlekłą samotność 

Oczekując zaledwie ufności

Ref.

 

 

3. Ty wyznaczasz mi bezpieczną wędrówkę

Bym nie uległ podszeptom szatana

Twoje prawo niełatwe lecz słuszne

Twoja mądrość jak rzeka wezbrana

4. Boża łaska mnie osłoni, ocali

Od nieszczęścia na zawsze zachowa

Chcę dojrzewać pod Anioła skrzydłami

I odkrywać bez końca Twe słowa

 

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH

10 lipca 2023