Oddaję Tobie, Panie

                      E  H  cis  gis  A  E  fis  H

Oddaję Tobie Panie całe moje życie

za Kościół, oddaję każdą małą chwilę.

Oddaję każdą radość, każdy trud oddaję,

za Kościół, niech kwitnie miłością Twoją.

 

Weź całe życie me

I w miłość przemień je!

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH

10 lipca 2023