LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH

24 marca 2024

Hasło i logo
 XIV Paulińskich Dni Młodych

Dlaczego takie logo?

Logo XIV Paulińskich Dni Młodych w Leśniowie jest w barwach zieleni, symbolizującej nadzieję, która stanowi główne hasło wydarzenia: "NA BARKACH NADZIEI". Centralna barka symbolizuje zarówno podróż wiary, czyli młodych ludzi, niczym pielgrzymi, płynących przez życie na barce wiary, szukając celu, jak i wspólnotę, w której młodzi wspierają się nawzajem i niosą razem swoje krzyże, a także ofiary Pana Jezusa, który na barkach dźwigał krzyż, symbolizując niesienie krzyża we własnym życiu i ofiarę z siebie dla innych. Krzyż, który jest na brzegu symbolizuje zbawienie i miłość Boga do człowieka. Jest to centralny punkt wiary chrześcijańskiej, wokół którego skupia się życie młodego człowieka. Dwie szarfy wychodzące z krzyża symbolizują dwa promienie Miłosierdzia Bożego, które wypływają z przebitego Serca Jezusa. Stanowią one obietnicę przebaczenia, łaski i nadziei dla wszystkich, którzy z ufnością zwracają się do Boga.

Logo zawiera wiele symboli o głębokim znaczeniu religijnym. Zieleń tła emanuje optymizmem i nadzieją, a krzyż i promienie Miłosierdzia Bożego podkreślają duchowy charakter wydarzenia. Całość tworzy spójny i klarowny przekaz, zapraszający młodych do udziału w XIV Paulińskich Dniach Młodych.