Gloria

                           A cis D E

Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria! (x2)

 

Chwalimy Cię, błogosławimy Cię      A

Wielbimy Cię, wysławiamy Cię          cis

Dzięki Ci składamy                             D

Bo wielka jest chwała Twoja              E

Panie Boże, Królu Nieba                    A

Boże Ojcze Wszechmogący              cis

Panie Synu Jednorodzony                D

Jezu Chryste! (x3)                           E D E

 

Gloria...                                          A cis D E         

 

Panie Boże, Baranku Boży,               A

Synu Ojca                                           cis

Który gładzisz grzechy świata          D

Zmiłuj się nad nami                           E

Który gładzisz grzechy świata          A

Przyjm błaganie nasze                      cis

Który siedzisz po prawicy Ojca       D

Zmiłuj się nad nami!                          E

Albowiem tylko Ty jest Święty          A

Tylko Ty jest Panem                          cis

Tylko Ty Najwyższy                           D

Jezu Chryste,                                     E

Z Duchem Świętym                           D

W chwale Boga Ojca                         E

Amen! (x5)                           A cis D E A

 

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH

10 lipca 2023